I get

Verben

I get - Gratis Online Bildwierderbuch

All Fotoen a Biller kënne gratis fir privat, net-kommerziell Zwecker benotzt ginn.
Als Enseignant kanns du dës och gratis an denger Klass benotzen.
Hëllef eis nei Biller ze kreéieren an dës gratis Websäit online ze halen andeems du en Don méchs - Merci!
en Don maachen

Fräi benotzbar I get Fotoen

Déi meeschte Biller kënne vu Schüler an Enseignante fräi benotzt ginn.
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetarian
Vegetarian
Vegetarian
Vegetarian
Vegetarian
Vegetarian
Vegetarian
Vegetarian
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Vegetables
Squash vegetable
Squash vegetable
Squash vegetable
Squash vegetable
Squash vegetable
Squash vegetable
Vegetables
Vegetables

Vokabelen

sich/">sich weh tun, sich/">sich verletzen
se faire mal
to get injured
to get up
to get in
s'enfuir
to get away
s'habiller
to get dressed
s'agrandir
to get bigger
bien s'entendre
to get along
to forget
aus dem Bus steigen
descendre du bus
to get out of the bus
aus der Garage fahren
to get out of the garage
getönt
das Säugetier
das Fahrrad aus der Garage nehmen
to get the bicycle out of the garage
the vegetables
das Ziel
le but
the target
das Getreide
das Getränk
the drink
die Spagetti
the vegetable section
the vegetable soup
die Getreideabteilung
die Getränke
die Getränkeabteilung
die wohlgetane Arbeit
energisch, tatkräftig
energetic
er steht auf
il se lève
he gets up
er steigt ein
he gets in
he forgets
er zieht sich an
il s'habille
he gets dressed
in den Bus steigen
monter dans le bus
to get on the bus
in den Zug einsteigen
to get on the train
zusammendrücken, zusammendrängen
to compress, to crowd together